loader

SONDA

Czy popierasz referendum ws. sześciolatków?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Janusz Gil

 

mgr inż. Janusz Gil

Do 2014 r. radny i etatowy Członkek Zarządu Powiatu Brzeskiego. Ukończył Politechnikę Wrocławską, uzyskując tytuł inżyniera mechanika. Całe zawodowe życie związany był z dwiema firmami - Spółdzielnią Inwalidów „Zwycięstwo” pełniąc funkcję prezesa przez 19 lat, a następnie I&S Energy S.A. – spełniając funkcję kierownika działu technicznego Dolnośląskiego Biura Handlowego przez okres 17 lat. W działalności samorządowej jest obecny od 14 lat, w kadencji 1998-2002 sprawował funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu, a w następnej kadencji był Przewodniczącym Rady Miejskiej. W latach 2006-2010 był wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Brzeskiego. 
Janusz Gil jest żonaty, ma dwóch synów Wojtka i Łukasza oraz trójkę wnucząt.  Interesują go bardzo sprawy społeczne, a także polityka (w tym gospodarcza) na szczeblu lokalnym.

Jego zainteresowania prywatne skupiają się wokół sportu, wiele lat szefował drużynie I ligowych koszykarek Stali  Brzeg, jest również zapalonym brydżystą. Bardzo lubi też odpocząć przy dobrej książce z dziedziny literatury faktu

Członkiem SLD jest od powstania partii,był jej organizatorem w Brzegu :

·         od VII.1999 członek SLD, przewodniczący Koła nr 1 w Brzegu (IX.1999-X.2001),

·         XI.2001 do II. 2003 r. Przewodniczący Zarządu M-G SLD w Brzegu,

·         III.2003 do 20.XII.2006 r. Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Brzegu

·         od 20.09.2006 do 28.08.2010 członek Zarządu Powiatowego SLD

·         od 28.08.2010 r. do 30.03.2012 Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Brzegu,

·         07.IV.2003  - członek Rady Wojewódzkiej SLD w Opolu,

·         21.XI.2005 do 10.05.2008 r. v-ce Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD,

·         26.05.2008 r. do 04.2012 r. członek Zarządu Wojewódzkiego SLD

·         od maja 2012 r. do marca 2014 r. członek Zarządu wojewódzkiego SLD

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z