loader

SONDA

Czy popierasz referendum ws. sześciolatków?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Galeria: "Z Unią Europejską za pan brat"


Odbył się dzisiaj (tj. 18.10.2013r.) konkurs organizowany przez Federację Młodych Socjaldemokratów w Opolu „Z Unią Europejską za pan brat” pod patronatem Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg – Kwestor w Parlamencie Europejskim. Pełna sala w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr I w Opolu, najlepsi z najlepszych uczniów. Bardzo wysoki poziom w obu etapach konkursu. Test sprawdzał wiedzę o UE i jej procesach decyzyjnych. W II etapie trójka najlepszych uczniów z „Opolskiej Jedynki” odpowiadała na pytania otwarte, a oceniana była siła argumentów swojego stanowiska. W konkursie zwyciężył uczeń klasy 3 – Aleksander Skirzewski i otrzymał zaproszenie do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Nagrody za 2 i 3 miejsce ufundował Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola Piotr Mielec. Konkurs prowadził Przewodniczący FMS w Opolu Michał Tarabasz, w Komisji Konkursowej była także mgr Bożena Olszewska.


Komentarze