loader

SONDA

Czy popierasz referendum ws. sześciolatków?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Galeria: 69. wizyta parlamentarna w Brukseli: 25-28.08


Grupa miała wyjątkową okazję do zapoznania się z działalnością instytucji unijnych - w Parlamencie Europejskim Lidia Geringer de Oedenberg opowiadała o pracach deputowanych oraz technice dochodzenia do kompromisu i uchwalania prawa, w Komisji Europejskiej prezenter Filip Zoń przedstawił historię i najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi obecnie „rząd” Unii Europejskiej. Podczas dwudniowego pobytu w Brukseli nie zabrakło też zwiedzania zabytków (Starówki z Grand Place, terenów wystawowych z Atomium, Łuku Triumfalnego z tarasem widokowym i Królewskiego Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militariów).


Komentarze