loader

SONDA

Czy popierasz referendum ws. sześciolatków?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Lewicowy Dekalog Edukacyjny

Data dodania: 2012-11-07 13:00

 

Polska będąca członkiem Unii Europejskiej zobowiązała się do budowy społeczeństwa opartego na wiedzy. Edukacja , Nauka i Innowacyjność, to trzy filary, na których opiera się wiedza społeczeństwa. Jednak  bez tego pierwszego filaru, dwa następne nie mogą istnieć. W związku z tym – Sojusz Lewicy  Demokratycznej zaproponował nowe rozwiązania w kwestii kształcenia, przedstawiając Lewicowy Dekalog Edukacyjny :

1.                 Państwo jest odpowiedzialne, za jakość, poziom i finansowanie edukacji

2.                 Równe szanse edukacyjne dla każdego dziecka – bez względu na zamożność rodziców i miejsce urodzenia.

3.                 Państwo zapewnia wychowanie przedszkolne dla wszystkich dzieci,

4.                 Ośmioklasowa szkoła podstawowa zamiast gimnazjum,

5.                 Rozwój szkolnictwa zawodowego razem z pracodawcami dostosowanego do potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy,

6.                 Wzrost poziomu finansowego oświaty do 3 % PKB,

7.                 Zamiast likwidacji szkół mniejsza liczba dzieci w klasach i poprawa jakości kształcenia,

8.                 Zamiast zwolnień nauczycieli oferta prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych,

9.                 Rozwój socjalnych funkcji szkoły : stołówki, dożywianie, gabinety medyczne, wypoczynek i sport dla dzieci i młodzieży,

10.             Zapewnienie uczniom podręczników (oraz e-podręczników) –    obowiązkiem szkoły i państwa,a nie rodziców. Przygotowanie nauczycieli do nowych metod nauczania.

 

   Zauważmy iż minione dwudziestolecie to okres dynamicznych zmian  lecz nie zawsze na lepsze, dlatego powyższy Dekalog powinien spotkać się z żywym zainteresowaniem rządzących, jak i środowisk związanych z edukacją. Wszyscy winniśmy być zainteresowani, by publiczna edukacja była na najwyższym poziomie i dobrze zorganizowana. Inwestowanie w wiedzę jest pilnym zadaniem dla Polski – w przeciwnym wypadku może Polsce grozić wykluczenie z globalnej gospodarki.

Janusz GIL

Tygodnik „Panorama” powiatu Brzeskiego

z dnia 17.10.2012 r. (nr 38/88)

Zobacz profil polityka: Janusz Gil

Komentarze