loader

SONDA

Czy popierasz referendum ws. sześciolatków?

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

LEWICOWE POSTULATY OŚWIATOWE

Data dodania: 2012-09-07 12:06

 

Brak odpowiednich nakładów na oświatę, niewystarczające subwencje spływające do samorządów na utrzymanie szkół w gminach i powiatach, prawdopodobne zmiany w Karcie Nauczyciela, zwolnienia nauczycieli oraz niż demograficzny to najważniejsze problemy tej dziedziny życia Polaków. 
Koszt wyprawki szkolnej dla dziecka to ponad 400 PLN. Zadaję wobec tego pytanie dlaczego nie ma prawnej możliwości ujednolicenia podręczników w skali kraju?
Dlaczego nie można liczyć w większości placówek na nieodpłatne wypożyczenie kompletu podręczników na dla dzieci w szkolnej bibliotece?
To właśnie nad tymi problemami polski rząd powinien skupić swoją uwagę by odciążyć skromne budżety domowe w chwili, kiedy kilkadziesiąt tysięcy opolskich rodzin co najmniej jeden z rodziców pozostaje bez pracy!
To przecież inwestycja w przyszłe pokolenia Polaków, nie można tego zaniedbać!
Dlatego też opolski Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnie zabrać głos i przedstawić lewicowy dekalog oświaty będący swoistym kołem ratunkowym dla opolskich dzieci, rodziców i nauczycieli. Poniżej przedstawiam treść naszych postulatów.
LEWICOWY DEKALOG EDUKACYJNY
 
I. Państwo jest odpowiedzialne, za jakość, poziom i finansowanie edukacji.
II. Równe szanse edukacyjne dla każdego dziecka - bez względu na zamożność rodziców i miejsce urodzenia.
III. Państwo zapewnia wychowanie przedszkolne dla wszystkich dzieci.
IV. Ośmioklasowa szkoła podstawowa zamiast gimnazjów. 
V. Rozwój szkolnictwa zawodowego prowadzonego razem z pracodawcami dostosowanego do potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy.
VI. Wzrost poziomu finansowania oświaty do 3 proc. PKB.
VII. Zamiast likwidacji szkół mniejsza liczba dzieci w klasach i poprawa jakości kształcenia.
VIII. Zamiast zwolnień nauczycieli oferta prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych. 
IX. Rozwój socjalnych funkcji szkoły: stołówki, dożywianie, gabinety medyczne, wypoczynek i sport dla dzieci i młodzieży.                                                                                            
X. Zapewnienie uczniom podręczników (oraz e-podręczników) - obowiązkiem szkoły i państwa,  a nie rodziców. Przygotowanie  nauczycieli do nowych metod nauczania.       
Łączę wyrazy szacunku dla wszystkich rodziców, nauczycieli i dzieci
 
 
dr inż. Piotr Woźniak
Przewodniczący Rady Wojewódzkiej 
SLD w Opolu
 

Zobacz profil polityka: Piotr Woźniak

Komentarze